Welsrijp

Algemene informatie:

Welsrijp
Littenseradiel
Friesland

Leeftijd categorieën

26%
16%
23%
34%

Huishoudens

19%
41%
38%