Lollum

Algemene informatie:

Lollum
Wunseradiel
Friesland

Leeftijd categorieën

30%
15%
20%
32%

Huishoudens

22%
33%
48%