Boer

Algemene informatie:

Boer
Franekeradeel
Friesland

Leeftijd categorieën

40%
10%
30%
50%

Huishoudens

33%
0%
67%