Tzum

Algemene informatie:

Tzum
Franekeradeel
Friesland

Leeftijd categorieën

28%
16%
23%
34%

Huishoudens

32%
29%
38%