Aanleverspecificaties

Aan te leveren bestandsformaten

PDF
PDF
Let er bij het aanleveren in PDF op dat plaatjes 300 dpi zijn en de lettertypen zijn ingesloten of in contouren zijn gezet.
PSD
PSD
PSD bestanden dienen een resolutie te hebben van 300 dpi. Zorg ervoor dat alle lagen zijn samengevoegd.
EPS
AI/EPS
Bij EPS / AI vector bestanden dienen de letter typen omgezet te worden naar contouren.
JPG
JPG
JPG bestanden dienen een resolutie te hebben van 300 dpi. Let erop dat het bestand niet kleiner is dan het te drukken formaat.
* Voor het aanleveren van andere bestanden dient u eerst contact met ons op te nemen.

* MS Word / Excel en Powerpoint bestanden zijn NIET geschikt voor drukwerk.

Afloop / snijrand aan elke zijde (3mm)

Afloop / snijrand aan elke zijde (3mm)
Alle drukwerk bestanden dienen een afloop (snijrand) van 3 mm aan elke zijde. Als u bijvoorbeeld een A4 flyer wilt laten drukken, dan is het A4 formaat: 21,0cm x 29,7cm . Het door u aan te leveren bestand dient dan het volgende formaat te bevatten: 21,6 x 30,3 cm

Resolutie van de bestanden

Resolutie van de bestanden
Resolutie 300 dpi (voor bestanden met afbeeldingen / foto's). Om kwalitatief goed en scherp drukwerk te kunnen leveren dienen de aangeleverde bestanden een resolutie van minimaal 300 dpi te hebben. Dit geldt voor bestanden die opmaakt worden in pixel georiënteerde sofware zoals Photoshop, en de geïmporteerde plaatjes in bijv. Indesign. Vector bestanden zonder plaatjes. Een andere mogelijkheid is om de bestanden aan te leveren in vector. Deze ( lijn ) bestanden zijn onafhankelijk van een resolutie, mits er geen plaatjes in verwerkt zijn. De bestandsformaten zijn .ai & .eps en kunnen ook geĆ«xporteerd worden naar .pdf.

Lettertypes / fonts

Elke PC heeft de beschikking over diverse fonts (lettertypen). Omdat we niet altijd de beschikking hebben over de door u gebruikte fonts, dient u rekening te houden met het volgende:
  • Bij vector of van vector naar PDF geĆ«xporteerde bestanden (.ai / .eps) dienen deze om gezet te worden naar lettercontouren.
  • Bij Photoshop bestanden moeten de lagen samengevoegd worden. (Ook als u deze gaat exporteren naar PDF)
  • Bij het aanleveren en exporteren van bestanden in Indesign dienen de fonts omgezet te worden naar contouren, of meegeleverd te worden.
Naar boven